Onkogyn.cz | Poradny

0

Onkogyn.cz > Poradny

Chcete-li položit dotaz do některé z poraden, musíte se nejprve přihlásit. Před prvním přihlášením je nutné se zaregistrovat.

foto1-5296999 Psychologická poradna
Mgr. Danuše JandourkováPracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze jako klinický psycholog. Věnuje se psychosomatické medicíně, velkou část každodenní náplně tvoří práce s onkologickými pacientkami.

Poradna nabízí psychologickou pomoc ženám, které se obávají vzniku či odhalení nádorového onemocnění, těm, které onemocněly nyní nebo se delší dobu pro nádorové onemocnění léčí, a také těm, u kterých se nádorové onemocnění po delší pauze vrátilo. Obrátit se o pomoc nebo radu mohou i příbuzní a známí pacientek s nádorovým onemocněním.

foto2-4895789 Poradna pro přednádorové stavy (prekancerózy, dysplazie)
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.Pracuje na Gynekologicko – porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze jako člen onkogynekologického týmu. Věnuje se gynekologické onkologii, především pak předrakovinovým změnám (prekancerózám) ženských pohlavních orgánů a gynekologické operativě.

Centrum Onkologické Prevence (COP) a přidružená internetová poradna nabízí péči a konzultace pro pacientky s abnormálními nálezy na děložním čípku, pochvě a zevních rodidlech. Odpovídáme na dotazy týkající se abnormálních cytologických a kolposkopických vyšetření, projevů infekce lidskými papilomaviry (HPV) a problematiky očkování proti HPV infekci. Zároveň poskytujeme informace pro pacientky před i po operačním zákroku na děložním čípku včetně problematiky následného těhotenství.

foto3-5792305 Poradna pro dědičná onemocnění v onkologii
doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze jako vedoucí onkogynekologického stacionáře. Zabývá se dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů, především prsu a vaječníků, a to jak na klinické, tak na experimentární úrovni.

Poradna nabízí pomoc ženám, nemocným i zdravým, v jejichž rodinách se vyskytly zhoubné nádory, a které mají obavy z možné dispozice k nádorovému onemocnění.