Onkogyn.cz | Anatomie prsu

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Jak se léčí?

Ženský prs je tvořen několika rozdílnými tkáněmi, zahrnujícími tukovou tkáň, pojivovou (vazivovou) tkáň,  lalůčky (lobuly), vývody (dukty) a oblast dvorce s bradavkou. Každá z těchto tkání plní rozdílnou funkci. Lobuly produkují mléko, dukty ho přivádějí k bradavce. Tkáňový mok obsahující produkty látkové přeměny probíhající v prsu je odváděn lymfatickými cévami, které ho přivádějí k lymfatickým uzlinám v podpaží. Stejně jako tkáňový mok se mohou šířit i uvolněné nádorové buňky a mohou zakládat metastázy tedy dceřinné nádory v podpažních lymfatických uzlinách. Rakovina může vzniknout v kterékoliv z výše uvedených částí prsu.

Operace je nutná k odstranění zhoubného nádoru a přilehlé části prsní tkáně tak, aby byl nádor odstraněn beze zbytku s okrajem zdravé, nádoru prosté tkáně. Operace na prsu můžeme rozdělit na dva druhy:

1- prs zachovávající operace – označujeme je různými jmény (parciální mastektomie-částečné odstranění prsu, prs šetřící operace, lumpektomie, segmentektomie, kvadrantektomie. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro zvolení této operace je nejen přání pacientky, ale i vysoký předpoklad uspokojivého estetického výsledku operace. Je nutné vědět, že při odstranění části prsu s nádorem nutně musí následovat ozáření prsu ( obvykle každodenně  po dobu 6 týdnů.

2- odstranění prsu celého (mastektomie, ablace prsu), při kterém se odstraní prs celý, tedy mléčná žláza s kožním krytem i bradavka.

Součástí každé operace je vždy odstranění spádových lymfatických uzlin z příslušného podpaží, aby mohla být získána informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti metastáz. 

Po zvážení všech rizik a možností se lékařský tým spolu s Vámi rozhodne, která z operací je pro Vás nejvhodnější. Je nutné vzít v úvahu velikost a umístění nádoru v prsu, Váš věk a celkový zdravotní stav. Neexistuje univerzální zákrok vhodný pro všechny ženy a v mnohých případech závisí konečné rozhodnutí i na Vašem osobním výběru.