Onkogyn.cz | Excize

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Slovníček pojmů

Excize – diagnostický nebo léčebný malý operační výkon, při kterém je tkáň vyříznuta (excidována). Používá se především k diagnostice a léčbě změn na zevních rodidlech, pochvě nebo děložním čípku

Histologické vyšetření – drobnohledné (mikroskopické) vyšetření tkáně, které spolehlivě určí zda se jedná o nezhoubné či zhoubné onemocnění