Onkogyn.cz | Nadační fond Vita et futura

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Nadační fond

Milé pacientky, milí příbuzní našich pacientek, milí přátelé,

ať již byla péče poskytnutá naší klinikou jakkoli náročná, věříme, že Vám lékaři, sestry i další personál věnovali dostatečnou pozornost a že Vaše vzpomínky na naši kliniku budou dobré. Pokud tomu tak je, zvažte prosím své možnosti, jak nám pomoci zlepšit podmínky, ve kterých je léčba onkologickým pacientkám poskytována.

Pracujeme ve státním zařízení s omezenými finančními prostředky, které pokrývají základní přístrojového vybavení, nákup potřebných léků, mzdy zaměstnanců a další nezbytné náklady. V řadě dalších oblastí je však pro naši práci a poskytovanou péči klíčová podpora z jiných zdrojů. Prostředky získané na konto „onkologie“ na Nadačním fondu Vita et Futura nám umožňují vytvářet důstojné prostředí léčby, zajišťovat pomůcky i lékařský materiál, který zlepšuje kvalitu léčby či komfort pacienta, nebo podporovat další vzdělávání lékařů i sester. Konkrétními příklady využití darů z Nadačního fondu jsou:
klimatizace na onkologickém stacionáři, nábytek pro onkologický stacionář, nábytek a vybavení lůžkového oddělení G1, školení sester, rozvoj webových stránek onkogynekologického centra, sonda pro ultrazvukový přístroj.

Naši lékaři Vás rádi budou informovat o aktuálních plánech na využití prostředků z Nadačního fondu. Pokud se rozhodnete poskytnout příspěvek na konto „onkologie“, rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru (paní Kupcová, tel: 224967451, email: [email protected]) a uvedeme Vaše jméno jako dárce na našich internetových stránkách.

Přejeme Vám i Vašim blízkým co nejlepší zdraví a kvalitu života

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
   vedoucí onkogynekologie

Konto onkologie, Nadační fond Vita et futura, Komerční Banka, Praha 2, č.účtu: 27-3558850227/0100