Onkogyn.cz | Prevence zhoubných nádorů

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Prevence zhoubných nádorů

Zhoubný nádor a výživa

 • udržujte svou tělesnou hmotnost v normálu (zkuste si vypočítat svůj Body Mass Index – hmotnost v kg děleno druhá mocnina výšky v metrech – např. 65 kg / (1,75 m)2 = 21,2;  normální hodnoty se pohybují mezi 19 a 24. Pozor, neplatí pro těhotné! Nadváha je spojená se zvýšením rizika karcinomu prsu a sliznice děložní. Vede také k výskytu dalších (civilizačních) chorob jako cukrovka a dna.
 • zvyšte obsah vlákniny ve stravě (ovoce, zelenina, kompoty, cereálie); Vláknina zvyšuje rychlost průchodu stravy trávicí trubicí, brání tak působení škodlivých látek a snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.
 • nepijte nadměrné množství alkoholu; Malé množství alkoholu (do 2 dcl za den) je kardiology doporučováno jako prevence chorob srdce a cév. S množstvím vypitého alkoholu však roste riziko onemocnění jater a výskytu zhoubných nádorů, především rakoviny prsu a jater. Ženský organismus navíc zvládá zpracovat zhruba třetinové množství alkoholu ve srovnání s organismem mužů.
 • omezte množství tuků v potravě; Tuky, a především přepálené tuky ze smažení, působí poškození buněčných membrán a mohou tak zvyšovat riziko vzniku mnoha nádorů, především tlustého střeva a prsu.

Zhoubný nádor a životní styl

 • věnujte alespoň třikrát týdně 30 minut pohybu (běh, posilovna, jízda na kole, plavání); Pohyb pomáhá udržovat tělesnou hmotnost i kondici, zdravé tělo pak dokáže spíše zabránit vzniku nemoci.
 • první těhotenství a porod plánujte před 30. rokem věku; Těhotenství a porod před 30. rokem významně sníží riziko vzniku rakoviny prsu. Prsní žlázy dozrají až s prvním kojení, kritická je doba, po kterou je nezralá žláza vystavena působení hormonů (tj. období od první menstruace do prvního porodu a kojení).
 • nebojte se kojení. Kojení po dobu alespoň 6 měsíců snižuje riziko vzniku rakoviny prsu.
 • nevystavujte se přímému slunečnímu záření; Používejte opalovací přípravky s ochrannými faktory – zejména v letních měsících v poledních hodinách (mezi 11. a 15. hodinou letního času). Sluneční záření je hlavní příčinou karcinomu kůže.
 • nekuřte; kouření, aktivní i pasivní, je závažným rizikovým faktorem vzniku několika zhoubných onemocnění 

Prevence karcinomu prsu

V léčbě rakoviny prsu je klíčové, jak brzy je nádor odhalen. Mnoho žen s obtížemi se bojí jít k lékaři právě proto, aby neodhalil rakovinu. Pokud žena rakovinu má, již to nijak nezmění. Čím dříve však přijde, tím větší má šanci na vyléčení. Rakovinu prsu dokážeme v počátečních stádiích zcela vyléčit.    Každá žena by v průběhu svého života měla absolvovat preventivní vyšetření prsů. To zahrnuje vyšetření prsů a podpaží pohmatem a mamografii nebo ultrazvuk prsů. Pokud se ve Vaší rodině nevyskytl nikdo s rakovinou prsu, pak by první vyšetření mamografem mělo být provedeno ve 40 letech, dále pak v intervalech 1-2 let. V České republice je mamografie hrazena pojišťovnou ženám mezi 45. a 69. rokem jednou za 2 roky. Je však vhodné, aby si žena v tomto věku (kdy se rakovina prsu vyskytuje nejčastěji) zaplatily vyšetření v mezidobí sama, tzn. 1x za 2 roky (cena se podle pracoviště pohybuje mezi 300-500 Kč).    Máte-li v rodině jednu ženu s karcinomem prsu, pak začněte s mamografií o pět let dříve, než byl věk této příbuzné v době nálezu rakoviny. Máte-li v rodině více než jednu ženu s karcinomem prsu nebo vaječníků, pak navštivte genetika nebo mamologa, který stanoví individuální schéma sledování.    Nejlépe zná své prsy žena sama, proto dokáže také jako první zjistit eventuální změny. Důležitou součástí prevence rakoviny prsu je proto samovyšetření prsů – není náročné a zvládne ho každá žena.

 • samovyšetření by měla provádět každá žena od věku 25 let, ideálně již dříve
 • naučte se vyšetřovat prsy každý měsíc, nejlépe 7.-10. den po začátku menstruačního krvácení
 • začněte ve stoje proti zrcadlu s rukama podél těla, pozorujte změny tvaru prsů, kůže a bradavek
 • zdvihněte ruce nad hlavu a pozorujte stejné změny jako u předchozího bodu
 • představte si, že prs je rozdělen na čtvrtiny a prohmatejte protilehlou rukou každou čtvrtinu směrem od bradavky ven, promačkávejte prs proti hrudní stěně, pozor: horní zevní čtvrtina má výběžek směrem do podpaží
 • prohmatejte dvorec a bradavku, zmáčněte dvorec a pozorujte, zda z bradavky nevytéká sekret
 • dejte ruku v bok a druhou rukou prohmatejte podpaží u pokrčené paže
 • celé vyšetření pohmatem zopakujte vleže

Čeho si máte všímat? Vtaženiny kůže; změna barvy kůže – zarudnutí; zvýšená cévní kresba; vpáčení nebo posunutí bradavky, které dříve nebylo; krvavý výtok z bradavky; bulka v prsu, zvláště nepohyblivá a neostře ohraničená; bulka v podpaží.

Doporučená vyšetření v prevenci zhoubných nádorů u žen

 • samovyšetřování prsů od 25 let
  • popis viz kapitola Prevence karcinomu prsu
 • mamografie
  • z všeobecného zdravotního pojištění hrazená mezi 45. a 69. rokem věku 1x za 2 roky; vhodný je interval 1x ročně (1x za 2 roky hradí žena sama)
 • gynekologické vyšetření
  • odběr onkologické cytologie z děložního hrdla
  • od zahájení sexuálního života
  • intervaly vyšetření (1 – 4 roky) určí lékař
 • test na vyšetření přítomnosti krve ve stolici (Hemokult)
  • od 50. roku věku 1x za 2 roky
  • dostupný v lékárnách
 • samovyšetřování kůže
  • pečlivé prohlížení kůže na celém těle, zejména sledování pigmentových névů (materských znamének) – návštěva lékaře v případě jakýchkoli změn charakteru, velikosti či barvy