Onkogyn.cz | Rakovina a předrakovinové změny děložního těla

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Jak se léčí?

MUDr. Jiří Sláma Ph.D.
Gynekologicko – porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod              Tato informační brožura Vám má pomoci lépe porozumět předrakovinovým změnám a rakovině děložního čípku. Doufáme, že se nám podaří odpovědět na hlavní otázky, které si kladete, ať se již týkají diagnózy, vzniku a projevů onemocnění nebo způsobů léčby. Nemůžeme Vám doporučit nejlepší léčbu ani předpovědět prognózu a vývoj Vašeho onemocnění, protože tyto informace Vám může poskytnout pouze Váš ošetřující lékař, který nejlépe zná celý průběh Vašeho onemocnění.                Usoudíte-li, že Vám tato brožura byla prospěšná, dejte ji přečíst členům své rodiny a přátelům. Získají-li stejné informace jako Vy, pak Vám snadněji pomohou řešit problémy a situace, které mohou při léčbě a po ní nastat .

Co je rakovina?

              Orgány lidského těla jsou složeny z drobných, pro lidské oko neviditelných částic, zvaných buňky. V průběhu života dochází k jejich řízené obnově – staré buňky zanikají a nové vznikají. Díky tomu nám rostou vlasy, hojí se rány, účinkuje obranyschopnost atd. Existuje důsledná rovnováha těchto dějů. Pokud dojde k porušení jejich řízení vznikají nejprve předrakovinové změny, které mohou se mohou často ještě upravit, pokračují-li, pak vzniká nádorového bujení. Nádory mohou být nezhoubné – tzv. benigní, nebo zhoubné – tzv. maligní, neboli rakovinové.              Nezhoubné nádory jsou tvořeny buňkami, které nemají schopnost se dále šířit do okolí nebo do jiných částí těla, mohou způsobovat obtíže svým růstem, a proto je často třeba je léčit.              Zhoubné nádory jsou tvořeny buňkami, které jsou schopny se šířit do okolí a ničit okolní orgány. Mohou se šířit krevními nebo mízními cévami a dávat základ vzdáleným neboli druhotným ložiskům původního nádoru – tzv. metastázám. Nejsou-li správně léčeny mohou způsobit velmi vážná poškození organismu až úmrtí. Podle rozsahu postižení organismu zhoubným nádorem se určuje stádium onemocnění. Podle nejmodernějších poznatků lékařské vědy je pro každé konkrétní stádium doporučen ten nejlepší způsob léčby, který má za cíl dosažení úplného vyléčení.

Co je to děloha?

              Děloha je součást vnitřního pohlavního ústrojí ženy. Je to orgán tvaru obráceně postavené hrušky uložený v pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem. Skládá se z oválného děložního těla a úzkého děložního čípku (neboli děložního hrdla). V děložním těle je tzv. děložní dutina, která ústí do kanálku procházejícího děložním čípkem. Děložní čípek je připojen k pochvě a lze jej tak jako jedinou část dělohy prohlédnout pouhým okem při běžném gynekologickém vyšetření. Zbytek dělohy je nutné vyšetřit pohmatem a za pomoci některého zobrazovacího vyšetření – nejčastěji gynekologickým ultrazvukem. Děložní dutina, kanálek děložního čípku  i zevní povrch děložního čípku je pokryt vrstvou buněk, které tvoří výstelku nazývanou sliznice. V děložní dutině tato výstelka prodělává během plodné části života ženy cyklické “měsíční” změny.

Předrakovinové změny děložního těla

              Příčinou vzniku předrakovinových změn děložního těla je zvýšený přísun nebo tvorba ženských pohlavních hormonů – estrogenů, jako je tomu u obézních žen, často trpících i vysokým krevním tlakem a cukrovkou, nebo při některých nádorech vaječníků. Rizikovým faktorem je časný nástup menstruačního krvácení (před 12. rokem života) a pozdní přechod (po 55. roce života).              Protože rakovina děložního těla vzniká ve výstelce děložní dutiny, která prodělává pravidelné menstruační změny, je obvykle jejím prvním projevem jejich porucha. Objevuje se nepravidelné, často prodloužené nebo silné krvácení, může být krvavý výtok. V období po přechodu je nezřídka varovným signálem i slabé krvavé zašpinění nebo jen větší síla výstelky dělohy změřená při gynekologickém ultrazvukovém vyšetření.                Při podezření na předrakovinové nebo rakovinové změny děložního těla, obvykle podpořeném ultrazvukovým vyšetřením, následuje odběr vzorku výstelky dělohy k podrobnému mikroskopickému vyšetření. Nejčastěji se provádí pomocí tzv. hysteroskopie, při které se pomocí přístroje s tenkou trubicovitou optikou snímá obraz situace v děloze. Zároveň je možný i odběr drobného vzorku – tzv. biopsie. Hysteroskopie může být doplněna tzv. kyretáží, při níž se pomocí nástroje vybaví větší množství sliznice z děložní dutiny. U silně krvácejících žen je možná obvykle pouze kyretáž, pomocí které je nejen získán potřebný materiál k vyšetření, ale je zároveň zastaveno nebo alespoň omezeno krvácení.                 Předrakovinové i rakovinové změny děložního těla jsou u mladších žen velmi vzácné a nejčastěji je nacházíme u žen v období přechodu a po něm. Při průkazu předrakovinových změn – tzv. hyperplazie s atypiemi je u žen mladších možná hormonální léčba s následným, nejlépe opakovaným, kontrolním hysteroskopickým vyšetřením s odběrem vzorku výstelky dělohy. U žen starších je doporučeno při nálezu předrakovinových změn odstranění dělohy a obou vaječníků. Totéž je doporučeno nedojde-li ke zlepšení při kontrolních vyšetřeních u žen léčených zpočátku hormonálně.

Rakovina děložního těla

              Je-li na základě odebraných vzorků při mikroskopickém vyšetření prokázána rakovina děložního těla, pak je potřeba doplnit další tzv. doplňující vyšetření – ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníků, jater a ledvin a rentgen plic. Před zahájením léčby jsou vyšetřeny krevní testy a  zhodnocen nález na vnitřních orgánech včetně srdce.              Podle velikosti nádoru i jeho šíření a podle výsledků doplňujících vyšetření je stanoveno stádium onemocnění. Rozlišujeme 4 stádia nádoru děložního těla. Většina onemocnění je zachycena v časných stádiích, protože pacientky obvykle záhy přivede k lékaři některý z možných projevů nádoru – zejména  nepravidelné krvácení. Základem léčby je operace, při které je odstraněna děloha i oba vaječníky. Je-li nádor větší, pak se ještě odstraňují mízní uzliny v pánvi a případně i podél velkých cév břišní dutině. Proniká-li nádor z děložního těla i do děložního čípku je nutné odstranit navíc i závěsný aparát dělohy.               Na základě výsledků operace je v některých případech potřeba doplnit ještě léčbu ozářením, aby se zamezilo návratu onemocnění. V případě vysokého rizika operace zejména u starších a velmi nemocných žen je možno použít ozářen i jako alternativu operace. Při postižení vzdálených orgánů u pokročilého onemocnění se používá chemoterapie.        

Jak probíhá ozařování neboli radioterapie?

              Používá vysokoenergetické záření, které působí jen na léčenou oblast. Provádí se buď zevně, kdy několik minut pacientka leží pod přístrojem, který vysílá záření, nebo vnitřně, kdy se do pochvy zavádí váleček s radioaktivním materiálem. Často se  oba způsoby kombinují. Léčba zevním zářením probíhá každý všední den obvykle 5 týdnů, vnitřní ozařovaní se provádí jednorázově nebo opakovaně za hospitalizace v nemocnici a trvá 1 – 3 dny.

Co je to chemoterapie?

              Využívá protinádorových léků – tzv. cytostatik, nejčastěji podávaných v podobě infúze do žíly. Působí na celý organismus, a proto se podávává v cyklech. Po aplikaci následuje určitá doba bez léčby potřebná pro zotavení organismu před dalším cyklem. Podle typu léků používaných při léčbě je volena i potřeba hospitalizace. Časté jsou různé nežádoucí účinky, o kterých Vás bude podle typu léků informovat Váš ošetřující lékař.

Co následuje po úspěšné léčbě?

              Po léčbě předrakovinových změn i rakoviny děložního těla následuje pečlivé a dlouhodobé sledování, obvykle v nemocničním zařízení, kde probíhala hlavní léčba. Cílem je včas odhalit možné příznaky návratu onemocnění. Zároveň Vám ošetřující lékař může pomoci s potížemi, které mohou vzniknout jako následek náročného chirurgického zákroku, ozařování nebo podávání chemoterapie.

Jaké jsou výsledky léčby?

              Výsledek léčby závisí na mnoha faktorech. Obecně platí, že čím časnější stádium onemocnění, tím je větší pravděpodobnost trvalého vyléčení. Stále platí, že Váš zdravotní stav nejlépe zná ošetřující lékař ke kterému docházíte a je nejlépe schopen Vám poskytnout informace o průběhu nemoci v daném okamžiku.

Existuje účinná prevence?

              Prevencí vzniku předrakovinových změn a rakoviny děložního těla je především zdravá životospráva. Důležité je i docházení na pravidelné gynekologické kontroly včetně období po přechodu. Zvláště je nutné vyhledat bez otálení lékaře vyskytne-li se v tomto období byť i drobné zakrvácení.             

Kde mohu získat další informace?

              Další informace o onemocnění, vedlejších účincích léčby, stravování i životním stylu je možno získat na adrese Ligy proti rakovině, Nádorové telefonní lince – 224 920 935, kdy v pracovních dnech od 9 do 16 hodin odborní lékaři odpovídají na Vaše dotazy.

              Gynekologicko – porodnická klinika všeobecné fakultní nemocnice v Praze provozuje internetové stránky věnované pacientkám s gynekologickým onkologickým onemocněním: www.onkogyn.cz a pravidelně pořádá schůzky Klubu pacientek s nádorovým onemocněním.