Onkogyn.cz

0

Vstupní kritéria a kritéria k vyloučení

Kritéria k vyloučení:

1) Věk < 40 let (s výjimkou mladých žen s anamnézou karcinomu prsu) 2) Stav po oboustranné ovarektomii

3) Ovariální karcinom v osobní anamnéze

Vstupní kritéria:

1) Výskyt 1 ovariálního karcinomu u příbuzných 1. nebo 2. stupně do 40 let věku. 2) Výskyt 2 ovariálních karcinomů u příbuzných 1. nebo 2. stupně.  3) Výskyt 1 ovariálního karcinomu a 1 karcinomu prsu u příbuzných 1. nebo 2. stupně. 4) Výskyt 1 ovariálního karcinomu a 1 kolorektálního karcinomu u příbuzných 1. nebo 2. stupně.5) Výskyt 2 karcinomů prsu u příbuzných 1. nebo 2. stupně.

5) Karcinom prsu diagnostikovaný do 35 let v osobní anamnéze.

Pozn.: Příbuznými prvního stupně se rozumí matka, sestra a dcera, příbuznými druhého stupně pak matka, sestra a dcera jednoho z rodičů.