Onkogyn.cz | Incidence HPV infekce

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

Infekce HPV je v současnosti považována za nejčastější pohlavně přenosné onemocnění – STD. Nakazit se může kdokoliv, muž i žena. Celoživotní prevalence infekce dosahuje až 80 %. U většiny infikovaných však dojde k tzv. spontánní clearence infekce vlivem, zejména celulárních, imunitních mechanismů. Doba, za kterou se organismus od HPV „očistí“, tzv. clearence time, je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života s roční prevalencí 14 – 40 %. V pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce diagnostikována asi v  5 -7 %. I po spontánním vymizení infekce se však může muž i žena infikovat opakovaně, často i stejným genotypem. Cílovým místem infekce je u žen především fragilní epitel nezralé metaplázie v transformační zóně děložního hrdla. K fyziologické metaplazii dochází od menarché až do přibližně 2 let po menopauze a po celé období je děložní hrdlo schopno snadno akvírovat HPV infekci.

Prevalence HPV infekce ve vztahu k incidenci karcinomu děložního hrdla