Onkogyn.cz | Očkování proti HPV

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro veřejnost) > Očkování proti HPV infekci

Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany proti HPV infekci je očkování. Po očkování dojde k rozvoji obranyschopnosti proti konkrétním typům viru obsaženým ve vakcíně. Vakcíny obsahují pouze obaly virů, neobsahují virovou genetickou informaci, která je nutná pro rozvoj infekce, nemohou proto způsobit onemocnění.

Aktuálně používané vakcíny působí na hlavní rakovinotvorné typy HPV – HPV 16 a HPV 18. Ochrana proti těmto typům je absolutní. HPV 16 a HPV 18 jsou  příčinou asi 70 % rakoviny děložního hrdla.

Vakcíny mají navíc i různě vyjádřený podíl přídatné ochrany tzv. zkříženou ochranu proti dalším typům HPV – nejvyšší je prokázána proti HPV 31 , HPV 33 a HPV 45 u vakcíny Cervarix a proti HPV 31 u vakcíny Silgard. Zkřížená ochrana může významně zvýšit účinek vakcíny. Vakcína Cervarix tak může ochránit proti rakovině děložního hrdla až 9 z 10 žen, vakcína Silgard asi 7 z 10 žen. Silgard však navíc brání vzniku vysokého procenta nezhoubných pohlavních bradavic.

Vakcíny snižují i riziko rozvoje závažných předrakovinových změn a rakoviny pochvy a zevních rodidel a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn děložního hrdla. Jsou velmi bezpečné a rizika jejich podání jsou minimální. Očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost a gynekologové. Injekce se aplikuje do ramenního svalu. Nejlepších výsledků a současně nejvyšší spolehlivosti je dosaženo u žen a dívek, které se ještě s HPV infekcí nesetkaly. Právě proto je očkování v ČR plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro dívky mezi 13. a 14. rokem života. Každá žena, která byla očkována, má výrazně snížené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla, přesto se u ní rakovina může objevit, protože vakcína nechrání proti všem rizikovým typům HPV. Je tedy nutné, aby i očkovaná žena dále docházela na pravidelné gynekologické preventivní kontroly. Kombinace očkování a pravidelných gynekologických kontrol je nejspolehlivější metodou k prevenci vážného onemocnění jakým rakovina děložního hrdla bezesporu je.