Pracoviště provádějící mutační analýzu – Onkogyn

0

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UKMUDr. Petr Pohlreich, CSc.; MUDr. Michal Zikán, PhD.U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2tel.: 2 24 96 57 46, fax: 2 24 96 57 42

e-mail: [email protected]; [email protected]

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFNprim. MUDr. Jaroslav KotlasKe Karlovu 2, 128 53 Praha 2tel.: 2 24 96 71 71

e-mail: [email protected]

Komplexní onkologické centrum 1. LF UKMUDr. Jan Novotný, PhD.U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2tel.: 2 24 96 22 19

e-mail: [email protected]

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFNdoc. MUDr. David Cibula, CSc.; MUDr. Michal Zikán, PhD.Apolinářská 18, 128 08 Praha 2tel.: 2 24 96 74 40, fax: 2 24 96 73 40

e-mail: [email protected]

Masarykův onkologický ústavprim. MUDr. Lenka Foretová, PhD.Žlutý kopec 7, 656 53 Brnotel.: 5 43 13 69 00

e-mail: [email protected]