Děložní tělo – Onkogyn

0

              Je-li na základě odebraných vzorků při mikroskopickém vyšetření prokázána rakovina děložního těla, pak je potřeba doplnit další tzv. doplňující vyšetření – ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníků, jater a ledvin a rentgen plic. Před zahájením léčby jsou vyšetřeny krevní testy a  zhodnocen nález na vnitřních orgánech včetně srdce.               Podle velikosti nádoru i jeho šíření a podle výsledků doplňujících vyšetření je stanoveno stádium onemocnění. Rozlišujeme 4 stádia nádoru děložního těla. Většina onemocnění je zachycena v časných stádiích, protože pacientky obvykle záhy přivede k lékaři některý z možných projevů nádoru – zejména  nepravidelné krvácení. Základem léčby je operace, při které je odstraněna děloha i oba vaječníky. Je-li nádor větší, pak se ještě odstraňují mízní uzliny v pánvi a případně i podél velkých cév břišní dutině. Proniká-li nádor z děložního těla i do děložního čípku je nutné odstranit navíc i závěsný aparát dělohy.                Na základě výsledků operace je v některých případech potřeba doplnit ještě léčbu ozářením, aby se zamezilo návratu onemocnění. V případě vysokého rizika operace zejména u starších a velmi nemocných žen je možno použít ozářen i jako alternativu operace. Při postižení vzdálených orgánů u pokročilého onemocnění se používá chemoterapie.