Nejčastější otázky – Onkogyn

0

I ženy „starší“ mohou mít užitek z vakcíny. Z pohledu očkování není mezi sexuálně aktivními ženami různého věku zásadní rozdíl, ten je pouze mezi skupinou žen, které ještě pohlavně nežijí a skupinou žen, které již pohlavně žijí (bez ohledu na věk) a mohou již být infikovány HPV. I když žena infekci HPV dříve prodělala, infekce stejným typem HPV se může opakovat. Proto by očkování měla zvážit každá žena. Studie ukazují, že odpověď imunitního systému je i u starších žen vysoká. Přínosné je však očkování pro ženy, které mají riziko získání HPV infekce vyšší (tj. ženy bez stálého sexuálního partnera, nebo ženy s partnerem „záletným“).