Cytostatika (chemoterapie) – Onkogyn

0

Chemoterapie – jedna ze základních metod léčby zhoubných nádorů, využívající k léčbě protinádorových léků – cytostatik. Chemoterapie je podávána samostatně nebo v kombinaci s chirurgickou léčbou nebo s radioterapií. Podáváno je jedno cytostatikum nebo kombinace více léků v jednotlivých cyklech. Na počátku každého cyklu je podána chemoterapie, většinou v infuzi (kapačce) do žíly, poté následuje období bez podávání léčby, kdy jsou kontrolovány laboratorní výsledky. Většina cytostatik je dnes podávána ambulantně bez nutnosti přijetí na lůžko, v ambulantním onkologickém stacionáři.