Kdo mě pošle na vyšetření? – Onkogyn

0

O tom, zda ženě bude nebo nebude nabídnuto testování na přítomnost mutací genů BRCA1 nebo BRCA2 (nebo dalších genů), rozhoduje klinický genetik po podrobném rozhovoru s pacientkou. Kterýkoli lékař, kterému se svěříte se svou obavou, zda nemůžete nést (např. vzhledem k výskytu nádorových onemocnění ve Vaší rodině) vrozenou dispozici ke vzniku nádorů, by Vám měl poradit, na kterého genetika se můžete obrátit. O konzultaci lze požádat i na níže uvedených specializovaných pracovištích: 

Oddělení lékařské genetiky, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFNKe Karlovu 2, 128 53 Praha 2

tel.: 2 24 96 71 71

Centrum pro péči o jedince s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů VFN

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.poliklinika, Karlov náměstí 32, budova A, zadní schodiště, 2. patro, 128 08 Praha 2tel.: 2 24 96 66 24

e-mail: [email protected]

Kompletní seznam pracovišť poskytujících genetickou konzultaci nalezente na stránkách Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP: http://www.slg.cz.