Onkogyn

0

Onkogynekologie se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových stavů a zhoubných nádorů zevních rodidel (vulva), vnitřních pohlavních orgánů (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vejcovody, vaječníky) a prsů.

Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je jedním z největších center pro léčbu pacientek s gynekologickými zhoubnými nádory v České republice i v Evropě. 

Každoročně je v Onkogynekologickém centru provedeno průměrně 500 operací pro zhoubné nádory, podána chemoterapie asi 200 pacientkám, provedeno asi 500 zákroků pro přednádorové změny, provedeno 10000 ambulantních vyšetření a hospitalizováno okolo 1000 pacientek.

Lékaři Onkogynekologického centra zajišťují pregraduální i postgraduální výchovu lékařů v onkogynekologii. Publikační a vědecká činnost členů centra má významný přesah do zahraničí a každoročně dosahuje souhrnné hodnoty impakt faktoru vyšší než 100.

Onkogynekologické centrum je akreditováno Evropskou onkogynekologickou společností (ESGO).

Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty je akreditováno Evropským výborem a školou gynekologie a porodnictví (EBCOG).