Onkogyn.cz | Doporučení pro domácí pooperační péči po operaci z řezu na břiše

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Pooperační péče

Vážená paní, vážená slečno,

následující řádky by Vám měly usnadnit orientaci v domácí pooperační péči.

Propouštění domů je realizováno v momentě, kdy již není potřeba nemocniční péče. Domácí péče se tedy může do značné míry podobat Vašemu běžnému předchozímu životu, přesto má svá specifika a omezení. Většinu omezení je vhodné dodržovat po dobu 6 týdnů od operace (analogicky jako při tzv. „šestinedělí“).

Není-li doporučeno jinak, pak je třeba do 3 pracovních dní kontaktovat ošetřujícího lékaře (gynekologa nebo praktického lékaře) a sdělit mu, že jste byla propuštěna z nemocnice do domácí péče. Máte-li vystaven Průkaz pracovní neschopnosti, pak je nutné ošetřujícího lékaře, který ji dále administrativně povede, navštívit do 3 pracovních dní osobně. 

Celková péče a režimová opatření

Operační zákrok a pooperační hojení Vás obvykle nikterak nelimitují v možnosti volného pohybu. Krátké procházky a běžná sebeobsluha jsou vhodnou součástí pooperační rehabilitace. V případě dlouhodobějšího upoutání na lůžko nebo omezené pohyblivosti jsou nezbytná dechová cvičení, pravidelné změny polohy na lůžku a procvičování dolních končetin. 

Během následujících 6 týdnů se pouze sprchujte. Koupání ve vaně, bazénu apod. je v této době velmi nevhodné.  

Hojení operační rány je spojenou s určitou mírou bolestivosti. Ta by ale měla mít tendenci k pozvolnému ústupu. Pro snížení bolestí spojených s nekomplikovaným pooperačním hojením jsou dostačující běžně dostupné léky na bolesti (např. Paralen, Ibalgin, Brufen, Diclofenac) ve standardním dávkování uvedeném v příbalovém letáku.  

V pooperačním období je třeba dbát na pravidelné vyprazdňování moči a stolice. Po některých typech operačních zákroků může být nutné zvláštní doporučení pro vyprazdňování moči.  V případě průjmů, které jsou časté zejména po užívání antibiotik, je vhodné doplnění potravy o tzv. probiotika (např. Hylak forte). Při zácpě jsou naopak vhodná šetrná projímadla (např. Lactulóza). Optimálně by měla být stolice alespoň jednou za 48 hodin.

Jestliže byla během operace odstraněna děloha, může se spolu s uvolňováním vstřebatelných stehů ve vrcholu pochvy objevit slabé zakrvácení nebo růžový výtok. Typicky přichází za 2 až 3 týdny po operaci a postupně slábne během dalších 2 týdnů. Pohlavní styk je možno mít až po 6 týdnech. Omezení v jiných intimních aktivitách však nejsou, u žen s ponechanou dělohou je možno pohlavně žít bez omezení již dříve po operaci.   

Péče o ránu

Hojení rány trvá minimálně 6 týdnů. Během této doby je třeba zvýšené péče. Nekomplikovanou a dobře se hojící ránu není třeba ničím zakrývat. Alespoň jednou denně ji pečlivě osprchujte vlažnou vodou, ránu můžete omýt neparfémovaným mýdlem. Po vyjmutí stehů jsou vhodné tlakové masáže rány (po přiložení jednoho až dvou bříšek prstů ruky na ránu je vyvinut jemný tlak po dobu 20 až 30 sekund a následně jsou prsty posunuty o svou šířku a celý postup zopakován), které podpoří její pevnost a zlepší její dlouhodobý vzhled. Ránu je možné zvláčnit namazáním neparfémovaným krémem (např. červená Indulona) nebo nesoleným vepřovým sádlem. Během hojení může z rány i opakovaně vytéci menší množství narůžovělé nebo nažloutlé tekutiny. Silné krvácení, odchod velkého množství tekutiny, silné zarudnutí, narůstající bolestivost nebo rozestup rány větší než 1 cm jsou ale důvodem ke kontrole lékařem.

Zejména pacientky s nadváhou a pacientky po opakované operaci z podélně vedené rány by měly minimálně 3 týdny po operaci nosit kýlní pás. Všechny pacientky po operaci prováděné z řezu na břiše by se měly vyvarovat vyvíjení nadměrného nitrobřišního tlaku. V souvislosti s tím, je třeba vstávat z lehu „přes bok“, ale i zabránit zácpě a léčit dráždivý kašel. Není vhodné zdvihat těžká břemena a provádět prudké pohyby. 

Příjem potravy a tekutin

Propuštění do domácí péče je obvykle spojeno s ukončením dietních omezení. V domácí péči můžete jíst i pít bez zvláštních omezení podle vlastní chuti. Přesto je vhodné v prvních týdnech po operaci jíst častěji po malých porcích, vyhnout se nadýmavým potravinám a potravinám dráždivým, kořeněným a těžko stravitelným. Vhodné je doplnění potravy o prostředky výživové podpory (např. Nutridrink). Při nutnosti dále užívat některé léky (zejména antibiotika), které byly nasazeny v souvislosti s operací, není vhodné pít alkohol. Pro pacientky se střevním vývodem platí speciální výživová doporučení.

Prevence vzniku nežádoucích krevních sraženin (trombózy) a plicní embolie

Po složitých operacích pro zhoubný nádor a u rizikových pacientek, které prodělaly trombózu nebo plicní embolii, je nezbytná prodloužená aplikace injekčních preparátů proti nadměrnému krevnímu srážení (např. Clexane, Fraxiparine, Fragmin). Optimální doba preventivní aplikace je 3 – 4 týdny po operaci. Z nemocnice budete vybavena na 3 dny a další předpis léků Vám pomůže zajistit praktický lékař. Aplikace léků je jednoduchá a většina pacientek ji zvládne sama. 

Nenormální projevy v pooperačním období

Důvodem ke kontrole lékařem by měly být kromě výše uvedených komplikací při hojení rány zejména vysoká teplota (nad 38°C), stupňující se bolesti, zástava odchodu plynů a stolice, opakované zvracení, silné krvácení z rodidel a bolestivé močení. 

Výsledky operace a další postup

Ve většině případů je Váš pobyt v nemocnici kratší než doba nutná do získání finálních výsledků odebraných vzorků při operaci (tzv. histologického vyšetření). Obvyklá doba do definitivních výsledků je 14 dní od operace. Výsledky každé pacientky léčené pro zhoubný nádor jsou následně diskutovány členy Onkogynekologického týmu během tzv. konzilia, jehož výstupem je doporučení pro další léčebný postup. Konzilium proběhne nejbližší středu poté, co jsou výsledky Vašeho vyšetření k dispozici ve své konečné podobě. Závěr je každé pacientce sdělen telefonicky během následujícího dne (tj. obvykle nejbližší čtvrtek po uplynutí 14 dní od operace). Nebudete-li zastižena na Vámi udaném kontaktním telefonu, pak si o výsledek a doporučení můžete volat ve čtvrtek dopoledne za 14 dní po operaci na Onkogynekologické oddělení na tel. 224967451 nebo od následujícího pátku vždy mezi 10. a 12. hod. do Onkogynekologické ambulance na tel. 224967481. 

Zápis onkogynekologického konzilia obsahující výsledky rozboru odebraných tkání a navrhovaný postup Vám bude osobně předán při nejbližší kontrole v Onkogynekologické ambulanci nebo v Onkogynekologickém stacionáři. Potřebujete-li jej v tištěné podobě dříve, je nutné se domluvit na jeho vyzvednutí osobně na tel. 224967451 u paní asistentky Kupcové. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na lékaře a sestry lůžkového Onkogynekologického oddělení na tel. 224967440 nebo 224967451.