Onkogyn.cz | Jak a kde se vyšetření provádí?

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Vrozená dispozice

Pokud genetik rozhodne, že je u Vás zvýšená pravděpodobnost, že jste nosičkou dispozice (mutace) v některém z vyšetřovaných genů, odebere Vám dvě zkumavky krve a odešle je do laboratoře, kde proběhne samotná analýza. Analýzy probíhají na dvou pracovištích:

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UKMUDr. Petr Pohlreich, CSc.; MUDr. Michal Zikán, PhD.

U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2

Masarykův onkologický ústavprim. MUDr. Lenka Foretová, PhD.

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Vyšetření musí být vždy doporučeno klinickým genetikem, který s Vámi podrobně rozebere výskyt nádorů v rodině, případně u Vás osobně, a rozhodne, které geny by měly být vyšetřeny. Zároveň se na něj můžete obrátit se žádostí o vyšetření dfalších členů rodiny.

Klinický genetik se zkušeností v onkologické genetice by měl ordinovat při všech větších (dříve krajských) nemocnicích. Lze se také obrátit na velká centra v Praze (Ústav biologie a klinické genetiky 1. LF UK a VFN), Brně (Masarykův onkologický ústav) nebo Novém Jičíně.