Onkogyn.cz | Je rakovina prsu a vaječníků dědičná?

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Vrozená dispozice

Zhoubné nádory vaječníků a prsu vznikají u naprosté většiny pacientek náhodně, sporadicky. U 5-10% pacientek však můžeme odhalit vrozenou dispozici ke vzniku onemocnění. Tyto ženy zdědily od jednoho ze svých rodičů poruchu v některém z genů důležitých pro normální („nenádorové“) fungování buněk prsní žlázy a vaječníků. Takové ženy mají vysoké riziko, že v průběhu života onemocní karcinomem prsu nebo vaječníků. U osob se zděděnou dispozicí vznikají zhoubné nádory v časnějším věku, může u nich vznikat i více nádorů.

V současné době známe alespoň devět genů, jejichž poruchy (mutace) lze v postižených rodinách nalézt a existence dalších takových genů se předpokládá. Nejdůležitější jsou geny BRCA1 a BRCA2. Jejich poruchy nacházíme v naprosté většině rodin s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů prsu a vaječníků.

Dědičnou dispozici je možné odhalit genetickým vyšetření z krve (genetické testování). Nelze zdědit samotný nádor, rakovinu. Dědí se dispozice ke vzniku nádoru, tedy zvýšené riziko (které je často velmi vysoké, ne však 100%),  že u dané osoby v průběhu života zhoubný nádor vznikne.