Onkogyn.cz | Kdo by měl být vyšetřen?

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Vrozená dispozice

Vzhledem k tomu, že naprostá většina nádorů vaječníků a prsu není podmíněna vrozenou genetickou dispozicí, lze očekávat přínos genetického testování pouze u malé skupiny osob. Pokud je v rodině s vysokým výskytem nádorů prsu nebo vaječníků žijící žena s nádorovým onemocněním, měla by být vyšetřena nejprve ona. O vyšetření ostatních rodinných příslušníků včetně mužů by mělo být rozhodnuto až na základě výsledku vyšetření této pacientky. 

Vyšetřeny by měly být tyto osoby:

  • Pacientka s nádorem prsu do 30 let věku, i když se v rodině žádný nádor dosud nevyskytl
  • Pacientka s nádorem prsu do 40 let věku z etnické skupiny aškenázských (středo a východoevropských) Židů
  • Pacientka s nádorem vaječníků do 40 let věku, i když se v rodině žádný nádor dosud nevyskytl
  • Pacientka s oboustranným nádorem prsu
  • Pacientka s nádorem prsu a nádorem vaječníků
  • Pacientka s nádorem vaječníků do 50 let věku, současně se v rodině vyskytuje další pacientka s nádorem prsu nebo vaječníků do 50 let věku
  • Pacientka s nádorem prsu libovolného věku, současně se v rodině vyskytují další dvě ženy s nádorem prsu nebo vaječníků
  • Muž s nádorem prsu
  • Zdraví rodinní příslušníci (včetně mužů) pacientky s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2