Onkogyn.cz | Rakovina a předrakovinové změny děložního čípku

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Jak se léčí?

MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Gynekologicko – porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod              Tato informační brožura Vám má pomoci lépe porozumět předrakovinovým změnám a rakovině děložního čípku. Doufáme, že se nám podaří odpovědět na hlavní otázky, které si kladete, ať se již týkají diagnózy, vzniku a projevů onemocnění nebo způsobů léčby. Nemůžeme Vám doporučit nejlepší léčbu ani předpovědět prognózu a vývoj Vašeho onemocnění, protože tyto informace Vám může poskytnout pouze Váš ošetřující lékař, který nejlépe zná celý průběh Vašeho onemocnění.                Usoudíte-li, že Vám tato brožura byla prospěšná, dejte ji přečíst členům své rodiny a přátelům, pokud o ni projeví zájem. Získají-li stejné informace jako Vy, pak Vám snadněji pomohou řešit problémy a situace, které mohou při léčbě a po ní nastat .

Co je rakovina?

              Orgány lidského těla jsou složeny z drobných, pro lidské oko neviditelných částic, zvaných buňky. V průběhu života dochází k jejich řízené obnově – staré buňky zanikají a nové vznikají. Díky tomu nám rostou vlasy, hojí se rány, účinkuje obranyschopnost atd. Existuje důsledná rovnováha těchto dějů. Pokud dojde k porušení jejich řízení vznikají nejprve předrakovinové změny, které mohou se mohou často ještě upravit, pokračují-li, pak vzniká nádorového bujení. Nádory mohou být nezhoubné – tzv. benigní, nebo zhoubné – tzv. maligní, neboli rakovinové.              Nezhoubné nádory jsou tvořeny buňkami, které nemají schopnost se dále šířit do okolí nebo do jiných částí těla, mohou způsobovat obtíže svým růstem, a proto je často třeba je léčit.              Zhoubné nádory jsou tvořeny buňkami, které jsou schopny se šířit do okolí a ničit okolní orgány. Mohou se šířit krevními nebo mízními cévami a dávat základ vzdáleným neboli druhotným ložiskům původního nádoru – tzv. metastázám. Nejsou-li správně léčeny mohou způsobit velmi vážná poškození organismu až úmrtí. Podle rozsahu postižení organismu zhoubným nádorem se určuje stádium onemocnění. Podle nejmodernějších poznatků lékařské vědy je pro každé konkrétní stádium doporučen ten nejlepší způsob léčby, který má za cíl dosažení úplného vyléčení.

Co je to děloha?

              Děloha je součást vnitřního pohlavního ústrojí ženy. Je to orgán tvaru obráceně postavené hrušky uložený v pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem. Skládá se z oválného děložního těla a úzkého děložního čípku (neboli děložního hrdla). V děložním těle je tzv. děložní dutina, která ústí do kanálku procházejícího děložním čípkem. Děložní čípek je připojen k pochvě a lze jej tak jako jedinou část dělohy prohlédnout pouhým okem při běžném gynekologickém vyšetření. Zbytek dělohy je nutné vyšetřit pohmatem a za pomoci některého zobrazovacího vyšetření – nejčastěji gynekologickým ultrazvukem. Děložní dutina, kanálek děložního čípku  i zevní povrch děložního čípku je pokryt vrstvou buněk, které tvoří výstelku nazývanou sliznice. V děložní dutině tato výstelka prodělává během plodné části života ženy cyklické “měsíční” změny.

Předrakovinové změny děložního čípku

              Tyto změny jsou nalézány u žen asi o 10 až 15 let mladších než jsou ženy s rakovinovým nádorem. Výjimkou bohužel není ani nález u velmi mladých žen. Příčinou předrakovinových změn děložního čípku je infekce lidským papillomavirem (tzv. HPV), který se přenáší pohlavním stykem a žena jej obvykle získá v období začátku svého pohlavního života. Časnější zahájení pohlavního života spolu s kouřením cigaret, větším množstvím sexuálních partnerů a oslabenou obranyschopností jsou příčiny proč virus v děložním čípku přetrvává a způsobuje vznik předrakovinových změn.                 Předrakovinové změny děložního čípku mohou postihovat zevní i vnitřní výstelku (sliznici) děložního čípku a dělí se lehké a těžké. Mezi lehké patří tzv. změny 1. stupně, mezi těžké změny 2., 3. stupně, karcinom in situ (CIS) a adenokarcinom in situ (AIS). U mladších žen, zvláště jestliže ještě nerodily, je možné lehké změny v pravidelných intervalech dlouhodobě sledovat. Těžké změny je nutné bez ohledu na věk i počet dětí vždy ošetřit, neboť mohou dát vznik zhoubnému nádoru.              Podezření na předrakovinové změny děložního čípku vysloví lékař na základě výsledků cytologického stěru z děložního čípku nebo podle prohlédnutí děložního čípku speciálním mikroskopem – tzv. kolposkopem. Obě vyšetření jsou součástí běžné gynekologické preventivní prohlídky. Předrakovinové změny děložního čípku nezpůsobují pacientce žádné potíže. Zda-li je možné pouze sledování nebo je již nutné chirurgické odstranění změn na děložním čípku je obvykle určeno lékařem ve specializovaném Centru onkologické prevence (COP). Zde je často při vyšetření proveden odběr malého vzorku z postižené oblasti děložního čípku – tzv. biopsie, která pomůže stanovit stupeň předrakovinových změn.               Při nálezu těžkých předrakovinových změn následuje malý chirurgický zákrok v celkové narkóze obvykle prováděný při krátké hospitalizaci v nemocnici. Nazývá se konizace. Spočívá v odstranění postižené části děložního čípku ve tvaru kužele (konusu). Konizace je zároveň diagnostický i léčebný výkon – potvrdí stupeň změn a jsou-li kompletně odstraněny je pacientka současně vyléčena. Při nedostatečném odstranění změn je často nutné zákrok zopakovat, u starších žen je nezřídka doporučeno odstranění celé dělohy.

Rakovina děložního čípku

              Nejsou-li předrakovinové změny děložního čípku včas nalezeny nebo nejsou-li správně léčeny, pak z nich může vzniknout zhoubný (rakovinový) nádor. V počátečních stádiích se obvykle nikterak neprojevuje, později přicházejí nepravidelná krvácení, špinění po pohlavním styku, vodnaté, zapáchající výtoky provázené bolestmi v podbřišku, potíže s močením a stolicí. Podezření na zhoubný nádor děložního čípku může být vysloveno na  základě výsledků cytologického stěru z děložního čípku nebo podle vyšetření děložního čípku  při kolposkopii. Vždy je nutné doplnit odběr vzorku z děložního čípku k mikroskopickému vyšetření. Tento odběr se provádí při malém chirurgickém zákroku obvykle při krátké hospitalizaci v nemocnici.               Při potvrzení zhoubného nádoru děložního čípku jsou potřeba ještě další tzv. doplňující vyšetření – ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníků, jater a ledvin, rentgen plic, často i vyšetření děložního čípku zobrazením pomocí magnetické rezonance. V některých případech je potřeba prohlédnout sousední orgány – močový měchýř a konečník – speciálními přístroji s možností přímého zobrazení jejich vnitřní výstelky a případně odběru vzorků k mikroskopickému vyšetření. Před zahájením léčby jsou ještě vyšetřeny krevní testy a  zhodnocen nález na vnitřních orgánech včetně srdce.              Podle velikosti nádoru i jeho šíření je stanoveno podle doplňujících vyšetření stádium onemocnění. Rozlišujeme 4 stádia nádoru děložního čípku. U nejmenšího – mikroskopického nádoru postačuje konizace nebo operační odstranění samotné dělohy. U větších nádorů omezených jen na děložní čípek je nutná operace s odstraněním dělohy, jejího závěsného aparátu a mízních uzlin v pánvi uložených podél cév směřujících do dolních končetin. Tento typ operace je prováděn ve specializovaných onkogynekologických centrech vybraných nemocnic. Nádor, který se šíří mimo děložní čípek se léčí ozařováním v kombinaci s malou dávkou chemoterapie. Nádor se vzdálenými ložisky se léčí chemoterapií. V určitých případech lze chemoterapii použít i před operací ke zlepšení podmínek nutných pro operování.

Jak probíhá ozařování neboli radioterapie?

              Používá vysokoenergetické záření, které působí jen na léčenou oblast. Provádí se buď zevně, kdy několik minut pacientka leží pod přístrojem, který vysílá záření, nebo vnitřně, kdy se do pochvy zavádí váleček s radioaktivním materiálem. Často se  oba způsoby kombinují. Léčba zevním zářením probíhá každý všední den obvykle 5 týdnů, vnitřní ozařovaní se provádí jednorázově nebo opakovaně za hospitalizace v nemocnici a trvá 1 – 3 dny.

Co je to chemoterapie?

              Využívá protinádorových léků – tzv. cytostatik, nejčastěji podávaných v podobě infúze do žíly. Působí na celý organismus, a proto se podávává v cyklech. Po aplikaci následuje určitá doba bez léčby potřebná pro zotavení organismu před dalším cyklem. Podle typu léků používaných při léčbě je volena i potřeba hospitalizace. Časté jsou různé nežádoucí účinky, o kterých Vás bude podle typu léků informovat Váš ošetřující lékař.

Co následuje po úspěšné léčbě?

              Po léčbě předrakovinových změn i rakoviny děložního čípku následuje pečlivé a dlouhodobé sledování, obvykle v nemocničním zařízení, kde probíhala hlavní léčba. Cílem je včas odhalit možné příznaky návratu onemocnění. Zároveň Vám ošetřující lékař může pomoci s potížemi, které mohou vzniknout jako následek náročného chirurgického zákroku, ozařování nebo podávání chemoterapie.

Jaké jsou výsledky léčby?

              Výsledek léčby závisí na mnoha faktorech. Obecně platí, že čím časnější stádium onemocnění, tím je větší pravděpodobnost trvalého vyléčení. Stále platí, že Váš zdravotní stav nejlépe zná ošetřující lékař ke kterému docházíte a je nejlépe schopen Vám poskytnout informace o průběhu nemoci v daném okamžiku.

Existuje účinná prevence?

              Prevencí vzniku předrakovinových změn a rakoviny děložního čípku je především docházení na pravidelné gynekologické kontroly. Prevence proti infekci hlavními typy HPV, které jsou prokázány jako příčina rozvoje předrakovinových a posléze i rakovinových změn na děložním čípku, je nově i možnost očkování. To je určeno pro ženy a dívky od 9 do 26 let, nejlépe ještě dříve než proběhne první pohlavní styk. Očkování dokáže zabránit asi 70 % rakoviny děložního čípku.

 Kde mohu získat další informace?

              Další informace o onemocnění, vedlejších účincích léčby, stravování i životním stylu je možno získat na adrese Ligy proti rakovině, Nádorové telefonní lince – 224 920 935, kdy v pracovních dnech od 9 do 16 hodin odborní lékaři odpovídají na Vaše dotazy.

              Gynekologicko – porodnická klinika všeobecné fakultní nemocnice v Praze provozuje internetové stránky věnované pacientkám s gynekologickým onkologickým onemocněním: www.onkogyn.cz a pravidelně pořádá schůzky Klubu pacientek s nádorovým onemocněním.