Onkogyn.cz | Velké operace

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Operační zákroky

Různě rozsáhlé výkony obvykle prováděné v celkové narkóze během pobytu v nemocnici, který se podle závažnosti operace pohybuje mezi 5 a 10 dny. K operacím přicházejí pacientky o jeden až dva dny dříve, aby mohla být doplněna všechna potřebná vyšetření a zajištěna správná předoperační příprava (oholení zevních rodidel, vyprázdnění střev, označení operované oblasti, podání některých léků). V bezprostředním pooperačním období jsou pacientky sledovány na Jednotce intenzivní péče, odkud se po zlepšení stavu vrací na standardní oddělení.

Příprava: vyžaduje nutnost přijetí na lůžko 1-2 dny před vlastní operací, během této doby pacientka užívá roztoky k očistě střev a je instruována o příjmu potravy, tekutin i léků, v průběhu předoperační přípravy může konzultovat případné dotazy. V případě operace v dutině břišní je nutné dodržovat 5 dnů před operací předepsanou dietu.

Ablace prsu

Adnexektomie

Apendektomie

Disekce (exenterace axily)

Exenterace pánve

Hysterektomie

Kolpektomie

Laparoskopie

LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Laparotomie

Lymfadenektomie

Omentektomie

Probatorní laparotomie

Radikální hysterektomie

Radikální trachelektomie

Radikální vulvektomie

Resutura

Segmentektomie prsu

Stomie

Trachelektomie

Vulvektomie